Stadsvapen-skoj

SommarTrosas p-bekymmer

Med sommarTrosa återkommer årligen besökarnas och de fastboendes parkeringsbekymmer. Trosas turism-iver vet inga gränser förutom just i frågan parkeringstillgång.
Den här lilla reklambilden kom till under funderingsämnet p-skiva och dess möjligheter och begränsningar. Vem hinner till exempel göra Trosa på en timme och på den tiden hinna handla i alla affärer som så väl behöver just köpvilliga kunder?

20120803-220217.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.