Trosa paintings/Trosamåleri

En tidsunik Trosavy

Den här Trosavyn låg öppen under en kort tid och jag passade på att fånga tillfället.
Vi står på Östra Långgatan vid Ica-tomtens tomma betongplatta med byggnadsstängsel i förgrunden. Utefter ån kan vi blicka över en nästan två kvarter lång ågata med hus. Kyrkklockan tornar upp sig i kulisserna.

Denna vy går idag inte att blicka över på samma sätt ifrån långgatan eftersom nya hus med hantverkares hjälp vuxit upp på platsen sedan några år tillbaka.

Jag gillade tanken på att göra en till vissa delar unik Trosatavla och denna får höra till den kategorin enligt min egen definition 😉

Anna

20120817-175133.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.