Trosa paintings/Trosamåleri

Vattentornet Trosa

En vy från Edanö åkrar in mot Trosa stad. Nästan överallt kan vi se Vattentornet, ett mycket tydligt igenkänningstecken för Trosa. Det står där i tyst givakt och vakar över oss. Kanske hjälper oss att hitta hem från utkanterna av Trosa om vi har lärt oss var tornet står i förhållande till det mål vi har för hemresan.

Skulle ni någon gång gå upp i Landsorts fyr och skåda in mot Trosa kommer ni att kunna använda Vattentornet som ett riktmärke och sedan lista ut resten av kustremsans platser.

Men här står vi alltså “bara” på Edanö och blickar in mot Trosa fastland. Jag lät staget till en telefonstolpe bryta bilden i vänsterkanten.

Anna

20121028-170813.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.