Stadsvapen-skoj

Trosa i länsbyte och regionsfrågor

Så har länsbytesfrågan än en gång seglat upp på topplistan över Trosas aktuella spörsmål.
För några månader sedan handlade frågan om vilken region Trosa ska tillhöra i framtiden. Med Nyköping i hälarna pekade utvecklingen åt Örebrohållet till.

Trosabygden verkade inte riktigt hålla med i de resonemangen, som handlade om samordning och naturlig koppling till just den regionen. Trosa blickade istället mot Stockholmshållet och menade att ska vi tala naturlig koppling talar vi om Stockholmsregionen.

I detta flodvatten av åsikter tecknade jag denna bild, som nu återigen alltså har en viss aktualitet.
Trosa stadsvapen har fått sällskap av två andra stadsvapen i denna bild. De står hos moder Svea med sina spörsmål. De har så att säga gått till Kungs för att fråga om lov.

Vägen till förvandlingen av Trosa till att ingå gemenskap med de där nollåttorna, som Trosabor i långa tider kallat utsocknes folk norr om Trosa, lär vi säkert höra mer av innan slutgiltiga beslut.

20121215-165004.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.