Sista skriet från Trosa

Trosas ensidiga länsbyteskampanj

Den ängsliga och samtidigt skräckslagna lilla skrietfiguren på Edanöbron fortsätter att känna en viss ambivalens inför jaargumenten, som fullkomligt regnar över oss Trosakommuninvånare i länsbytesfrågan.

Jakampanjen från kommunens sida hänger föga ihop med det vi kan läsa i rikstidningarnas larmrapporter om Stockholmsvårdens akuta brister på alla möjliga områden.

Från kommunens håll låter det som vi har möjlighet att välja himmelriket på jorden i jämförelse med nuvarande länstillhörighet.
Dessvärre saknar vi i princip helt en opposition i denna fråga, vilket gör det omöjligt för oss invånare att ta ställning till ja eller nej i frågan.

I konstens värld skapar jag därför gärna teckningar i opposition för att i mikroskala jämna ut ojämlikheterna.

Anna

20130228-184205.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.