What ever, Yellow fellows

Att segla jorden runt 1000kr

Att segla jorden runt gör vi alla på olika vis och har gjort i alla tider.
Somliga reser runt jorden och andra reser i det inre eller både och i en kombination.

Vad finner vi på våra resor? Kommer vi till kärnan någongång?
Finner vi svaren vi söker? Om vi överhuvudtaget söker i vårt resande.

Här har jordklotet fått mänsklig gestalt i olika livsstadier.
Omkring jordskorpan far små figurer i allehanda farkoster.

Fundera gärna vidare på egen hand vad bilden berättar för er.

Anna

Att segla jorden runt, bivaxkritor, ca C3-format, färgram, pris 1000kr

20130910-064032.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.