Digital paintings, What ever

Ikonmåleri på i-vis

Under konstens vecka bjöd Trosabygdens konstförening in en föreläsare, som berättade om ikonmåleri och visade många fina exempel på sådana verk.

Den sortens målning går tvärs emot det jag oftast ägnar mig åt inom måleriet, men ändå inte.
Ikonmåleri handlar om kontemplation, tålamod och en förfärligt lång väg till färdig målning. Men bilderna ger också den tålmodige belöning. Resultaten visar upp imponerande motiv och detaljrikedom med massor av symbolik, som antagligen tar ett helt liv och mer att uttolka.

Egentligen skiljer jag ut mig endast i tålamodet och tidsåtgången för varje tavla. Kontemplation finner jag i mitt målande och symbolik ligger ofta där i motiven också. Men jag målar inte många lager, orkar knappt vänta på att färgen ska torka och ger gärna upp om jag känner att bilden inte går min väg.

Men som en liten hyllning till ikonmåleriet har jag kanske en smula hädiskt målat en egen ikon med kring den gudom jag tror på. Konstens gudom. Den bor i oss alla och hör hemma i alla religioner.

Genom konsten kan vi själsligen kommunicera med varandra oavsett språk, ursprung eller ålder, vare sig vi vill det eller inte. Konsten tar sig in bakom våra egna murar, leker med våra tankar och styr sig själv. Vi har mycket lite att säga till om.

Jag har försök att i-måla ett glasfönster. Ni vet de där vackra fönstren, som sitter i en del byggnader, olika färger på glaset med blyinfattningar.

Ha en fin dag!
Anna

20131020-203724.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.