Trosa paintings/Trosamåleri

Torgbron Trosa triptyk 1500kr

Här har jag låtit torgbron i Trosa löpa genom tre tavlor. Alla med olika tema, men ändå samma.
Den till vänster visar Trosa i tillväxt. Bokstavligt talat. Titta på växtligheten i åkanten.

I mittentavlans motiv kan ni se en arborist i arbete i trädet till höger om bron.

I högertavlan pågår Albins generationsskiftesombyggnad och förbi byggstängslet går gäster från Stadshotellet med sina hjulresväskor en tidig morgon.

Som ofta i mina Trosatavlor vill jag tillföra något annorlunda i jämförelse med klassiska Trosamotiv. Jag vill gärna fånga Trosa i nutid. Med tillväxt, arborister och byggstängsel kring en av Trosas mest omtalade byggnad på 2010-talet tycker jag att jag har fångat en del av Trosa i just nutid.

Triptyken har jag målat med bivaxkritor, varje tavla har ca A4-mått, går att få med vita eller färgade ramar. Pris för triptyk 1500kr.

Anna

20131022-190230.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.