Digital paintings, drawings, What ever

Ensam

För att knyta an kring reflektionerna i förra inläggets begrepp singel.
Ett nutida civilståndsuttryck med undertoner av en slags väntrumsstatus många gånger.

Men ensamhet behöver inte betyda väntrum.
Det kan betyda seger för den tävlande. Ensam över mållinjen! Vilken lycka.
Det kan betyda lugn och ro för tankar och inre upplevelser. Av en bok till exempel. Vilken lycka!

Läser vi ensamseglares berättelser verkar också en ensamhetens eufori kunna uppstå mitt ute på havet eller vid en vik full av delfiner och pingviner till exempel. Vilken lycka!

Ändå verkar ensamheten skrämma oss väldeliga många gånger. Varför?

Den här bilden får berätta om två lycko-ensamheter, som inspiration och reflektion över ENSAMHET, som begrepp.

Anna

20131109-155835.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.