Time hunting, What ever

Tiden läker alla sår 1000kr

Läker tiden alla sår? Eller strör tiden rent av salt i sår? Hur vet vi vad som läker ett sår, eller flera sår till och med.

Om tiden inte klarar att läka sår, vem ska då göra det? Kan vi kräva att något eller något ska göra det?

Om någon vill avstå från läkandet, kan vi godta ett sådant val?

Jag har precis sträckläst en oerhört intressant bok, som heter Varför vägrar Hulda äta? Författare Eva-Lotta Götman-Nilsson. Om de svåra val och beslut, som omvårdnad skapar dagligen i många olika situationer. Både för den sjuke och den som vårdar.

En mycket lärorik och nära inblick i omvårdnadsarbetet.

Dagens bild får knyta an till mina nyvunna insikter och funderingar.

Anna

20131113-183302.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.