drawings, Trosa paintings/Trosamåleri

Val i Trosa tillbakablick

Minns ni hur förberedelserna inför förra valet (2010) i Trosa såg ut?

Några år före valåret började några lokalpolitiker fundera på ett husbåtshamnsprojekt. Som de flesta politiska ideerna av det överkreativa slaget handlade även detta om att sätta Trosa på kartan.
Andra kommuner har valt idrottsarenor eller andra högst storslagna projekt för samma ändamål. Att sätta en stad på kartan.

En liten samling politiker från både det röda och blåa laget hade uppvisat en viss samförståelse för husbåtsområdets framtida nytta för staden genom den ganska stormande nejdebatten.

Men så hände plötsligt någonting. Valåret närmade sig och sittande lokalregering drog plötsligt tillbaka de fantasirika planerna. Det tyckte oppositionssidan inte riktigt om. Husbåtsfrågan skulle tydligen inte upp som valfråga. Så fegt, ville de nog gärna yttra, men i Trosa kommun är politikerna väldigt välpolerade även när de står som motpoler till varandra. Knappt att det går att urskilja att de ska stå för olika linjer.

En styrka att kunna uppvisa fredligt diskussionsklimat i många fall, men lite torrt och tråkigt i valrörelsetider möjligen.

Hur som helst fick de två ledande husbåtside-politikerna delta i denna lilla teckning, gravt inspirerad av Sesame street med Earnie och Burt, en tvserie från sjuttio-åttiotalet för oss barn av den tiden.

Jag fick helt enkelt iden från tjafsnivån och att de båda politikerna TL och PI faktiskt råkade likna de ständigt trätande paret i tvrutan från min barndom.

För er som lägger märke till detaljer har jag just målat symboler på deras tröjor som alltså lite kryptiskt ska leda er på ett identifikationsspår. Ni behöver nog också en viss lokalpolitik-kännedom också för att till fullo uppskatta bilden och förhoppningsvis le en liten smula 🙂

Undrar vilken fråga som inte får komma med i årets val?

Anna

20140207-191324.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.