AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa paintings/Trosamåleri

Trosa kommun strandskydd

Här i Trosa blåser det kring Trosa kommuns handhavande av standskyddsdispenser må ni tro. Naturskyddsföreningen har lyft, för oss alla, mycket angelägna frågor.
Läs mer på www.itrosa.se om detta intressanta ämne.

Jag väljer att tolka debatten med en i-teckning ifrån 2014 års Trosa-serie kring aktuella händelser i Trosa.

20140213-165101.jpg

Vänder vi på teckningen ser den ut som vi andra ser världen 😉

20140213-165153.jpg

Lämna gärna kommentarer. Ämnet rör oss alla, som vill kunna vistas i skog, mark och sjönära områden även i framtiden.

Anna

2 thoughts on “Trosa kommun strandskydd”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.