Digital paintings, Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Lagnö gård – LagnöBo

20140219-184712.jpg

En av mina allra första digitala målningar. Lagnö gård ur ett skapligt bildminne av vyn. Gult hus, röda ekonomibyggnader, blå bro över bäcken och massor av lummig grönska, som omfamnar hela platsen.

På Lagnö Gård kan det hända spännande saker i framtiden. Läs mer på deras hemsida om projektet LagnöBo, ett kollektivhus-tänkande hand i hand med miljö- och hållbarhetshorisont.

Just nu ligger projektet i detaljplane-linda hos Trosa kommun. Tänk om Trosa kommun kan skryta om ett tvåtusentalets hållbarhetskollektivhus i framtiden. Det kunde nog sätta Trosa på en intressant karta.

Vi behöver nog alla tänka hållbarhetstankar i allt större utsträckning vad tiden lider. Att t ex kika på byggprojekt med den typen av inriktning kan ge ökad kunskap inom området och bra tips på vad vi kan bidra med själva till ett skonsammare uttag från vår miljö.

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.