What ever, Yellow fellows

Att fria 1000kr

20140221-183724.jpg

Att fria

Här har jag målat kring uttrycket “att fria”. Vi använder det både inom kärleken och juridikens område. Med olika betydelser och olika utslag. Ändå korsar de varandra ibland.

Egentligen börjar bilden till höger och går mot vänster.

Ett frieri, som erbjuder frihet eller fotboja. Det vet ingen förrän efteråt.
Hur stor del har den grå massan i bakgrunden, publiken, i frieriet?
Bestämmer bara de tu älskande sin framtid i friandet eller styr även deras omgivning?
Kan någon av dem ångra sig senare och kliva ut genom dörren åt vänster, som fri?

Eller dömer den grå massan denna gula figur till fortsatt fotbojande med ett evigt fastkedjande till publiken, som anser sig bära på rätt sanning. Hur lätt har denna ut-genom-dörren-kommande figur att börja på nytt?

För den skarpögde går det att se hur ena foten ändå dröjer sig kvar i det tidigare och hur mittenfiguren kommit in från vänster tidigare, med en fot kvar där.

Vi går ständigt genom dörrar, kommer tillbaka, startar om, startar nytt, faller på knä inför framtidshopp och lever så våra liv ända till slutet. Med våra medmänniskor som trogen publik och domstol.

Fundera gärna kring detta en stund. Vilken/vilka roller spelar du själv i en sådan här scen? Alla, bara en eller kanske ingen. Det vet bara du själv 🙂

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.