Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Öbolandet Vattentornet Trosa 2000 sek

20140312-162424.jpg

Ett av åkerfälten på Öbolandet Edanö Trosa med utsikt mot vattentornet en vårvinterdag. Snart ett minne blott med tanke på pågående utbyggnad på grannåkrarna. Kanske bra, kanske mindre bra, beroende på vilka värden vi lägger i vågskålen.

För mig betyder Edanö promenader i tystnad och livskraftig natur, för andra betyder det stadsnära boende, som med tiden kommer att närma sig tätbebyggelse mer än fritidshusbebyggelse.

Vad händer då med nära-naturen-upplevelserna?

Ett av de största värdena Trosa har handlar om närhet till tystnad och natur. Om vi trycker ut och bort det värdet till ytterkanten av en alltmer växande bebyggelse, vad ska vi finna för unika värden i stället som dragningskraft till staden?

Det kan vi fundera en stund över.

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.