AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Vem drar i trådarna i Trosa?

Förbifartsfrågan i Trosa har förutom att belysa själva sakfrågan även kastat ljus över styrelseskicket i Trosa kommun.

Kanske trodde vi vid senaste valet att vi invånare valde representanter för olika politiska inriktningar i syfte att de skulle tjäna oss medborgare på bästa samfälliga vis.

Litegrann så här:

20140525-202030-73230514.jpg

Men i Trosa verkar våra styrande ha fått sådan maktberusning att de vänt på steken och tror sig styra över medborgarna, inte tjäna dem.

Ungefär så här:

20140525-202215-73335641.jpg

Förbifartsfrågan visar ett lysande exempel.

Nätverket för folkomröstning om Trosa förbifart försöker att lyfta fram argument för att belysa frågan om förbifartens nytta eller skada, sett ur miljöaspekter likväl som småskalighetsperspektiv och övergripande utveckling för kommunen i sin helhet. Mängder av vinklingar, som ger oss chans att fundera över en mycket större fråga än en vägdragning.

Vad svarar då styrande politiker på denna varningsflagga att Trosa kommun kanske styr utvecklingen åt fel håll?

BESLUTET HAR VI REDAN FATTAT. (Punkt)

Inga vackra ord om hur strålande bra kommunen kommer att må av en förbifart, vilken fantastisk utveckling och miljövinst kommunen kommer att göra eller hur käpprätt åt skogen folkomröstningssidan har i sina frågeställningar. Bara ett enda svar kommer i upprepning från “pålitikerna” –
BESLUTET HAR VI REDAN FATTAT. (Punkt)

Kan vi verkligen känna oss trygga med att kommunens MÄN styr oss i rätt riktning? Tänk om vi sitter som folket i Aniara, en resa på väg mot undergång….

Varför skulle vi inte kunna belysa förbifartsfrågan ytterligare? Vad skulle vi kunna förlora på det? Eftertänksamhet kännetecknar inte direkt vår nutid, kanske skulle vi ändra på det i detta nu.

Vad vet vi om framtiden, klimatförändringar och miljöutvecklingen? Varför ska vi ha så bråttom och varför har våra politiker gjort som Van Gogh – skurit av sig öronen?

En stor politikers största tillgång handlar om att alltid använda öronen. Endast så kan hen nå verklig framgång. Om nu politik ska handla om framgång.

Anna

Advertisement

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.