Digital paintings, drawings, Stadsvapen-skoj, Trosa paintings/Trosamåleri, Trosakrönika

Blå tåget Trosa 2014

20140528-170652-61612434.jpg

I dag kunde vi i Trosa för första gången i år (tror jag) se blå tåget åter tuffa fram på stadens gator i maklig fart.
Ett slags sommartecken och en föraning om att Trosa än en gång genomgår en förvandling från fastboende-stad till turistboende-stad. Sommarveckorna och årets övriga veckor i Trosa skiljer sig verkligen åt.
Vi behöver båda sidorna, men för oss som uppskattar Trosas stilla lunk under lågsäsong på besöksfronten får ofta en chockartad upplevelse varje år när sommarTrosingarna drar in i staden och i det närmaste ockuperar den. Dock i all välmening.

Blåtågetteckningen kan ni även se i Trosakrönikan, som går att handla på Trosa bokhandel eller i min digitala konstbutik. Den berättar på ett humoristiskt sätt om våra egenheter i Trosa kommun i nutid.

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.