Digital paintings, drawings, Stadsvapen-skoj, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosakrönika

Trosa förbifart klyver både landskap och åsikter

I morse kunde vi på P4 Sörmland höra en debatt mellan folkomröstningssidan och ja-sidan (utan att höra folkets röst) i Trosas förbifartsfråga.

Ni kan höra den här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5880719

Intressant debatt, som för min del gärna hade fått övergå i ett längre samtal mellan parterna för att ytterligare belysa frågan. Nu fick vi ett smakprov på olika aspekter av frågan.

Resten får vi ta reda på själva.

Tror vi på att trafiken ska minska, trots planerad expansion av Västra Trosa (700! nya bostäder)?
Tror vi på att biltrafik kommer ha lika stor eller större betydelse i framtiden (man talar redan om peak car)?
Tror vi att mer buller och asfalt kommer att bibehålla eller öka attraktionskraften i Trosaidyllen, som numera står under förvandling till allmän förort utan särskiljande karaktär?
Tror vi på att tillväxtguden skall skänka oss lycka i alla tider i kommunen genom att offra naturmark i stora arealer år efter år?

Hur ofta står vi still i timtal på Smäckbron idag?
Hur mycket av trafiken ska inte till västra sidan utan bara åker igenom “på kul”?
Hur mycket av trängseln beror på höga hastigheter icke anpassade för innerstadstrafik?
Hur mycket skulle vi avlasta Smäckbron genom att öppna stängda flödesmöjligheter på redan befintliga gator?
Varför håller vi på att sträcka ut Trosa så långt att vi behöver bil till innerstadsdelarna?
Har vi verkligen undersökt alla andra möjligheter till trafikavlastning om det nu behövs en trafikavlastning?
Hur kom vi fram till att en hel Ådaväg till behövs FÖRBI Trosa?

Jag fick följande info av en förbifartsinsatt person, när jag undrade hur stor belastning vi har på Smäckbron:

Mätningar visar en siffra på ca 3000 fordon per dygn över Smäckbron. Om man räknar att det är trafik under ca 20 timmar per dygn ger det 150 fordon per timma eller drygt två fordon per minut. Det låter väl fullt hanterbart?

Låt inte politikernas blå dunster förblinda er. Ta reda på vad ni själva tycker i frågan. Titta gärna in på: https://www.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart
Ännu kan ni själva påverka frågan och visa att ni vill delta i beslut som rör hela kommunens framtid. För att citera en av debattdeltagarna “vi tänker trettio år framåt i tiden”
Ska verkligen bara en politikerförsamling fatta beslut i en sådan långsiktig fråga utan att fråga de som ska leva med konsekvenserna av det beslutet?

Här kommer passande bild ur Trosakrönikan som avslutning till detta inlägg 😉
Anna

20140604-212721-77241598.jpg

Advertisement

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.