What ever, Yellow fellows

Till alla inför 6 juni-dagen :)

Tänk om vi alla i detta avlånga land kunde få känna så här utan någon som helst tveksamhet.

Här vill jag leva och bo
Här vill jag fritt välja tro
Här vill jag gå på gator och torg
Bland de som tar emot mig som jag är

Här vill jag leva mitt liv
Här vill jag själv välja ord
Här vill jag segla i skärgård och sjö
Bland de som tar emot mig som jag är

Här vill jag skratta och le
Här vill jag skriva ifred
Här vill jag springa över ängmark och berg
I bland de som tar emot mig som jag är

Här vill jag leva och dö
Här vill jag åka på snö
Här vill jag leva i alla mina dagar
Bland de som tar emot mig som jag är

Här vill jag tro på den röst
som lovar frihet till oss
Här vill jag våga
skratta, skrika, gråta
Bland de som tar emot mig som jag är

Här vill jag våga
skratta, skrika, gråta
Bland de som tar emot mig som jag är

20140605-181836-65916599.jpg

Den här tavlan har jag skänkt till LagnöBos Trosa konstkupp.

För mig handlar den om att vi ska dela lika på jorden, komma överens med varandra och leva ett medmänskligt liv. En stor utmaning för oss alla, men om vi åtminstone har det målet kanske vi en dag når Peace FM 😉

Ha en härlig 6 juni-dag!

Anna

2 thoughts on “Till alla inför 6 juni-dagen :)”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.