Digital paintings, Stadsvapen-skoj, Trosakrönika

Trosa i topp?

Det går knappt en vecka mellan varje rapport om topplaceringar i diverse undersökningar om kommuners förträfflighet. Trosa kommun hamnar ofta i toppskiktet. Det ligger säkert nära till hands att tro på sådana fina resultat okritiskt. Men tror vi verkligen på dessa allehanda enkätresultat och undersökningar? Liknar inte ofta frågeställningarna tonårstidningarnas tester? Vem gillar du? Är du si eller så? Gör testet så får du svaret.

Den enda undersökning, som verkligen mäter konditionen på kommunen, kommer vi samtliga röstberättigade att kunna delta i efter sommaren när valsäsongen sätter igång på allvar. Vi fick en tydlig indikation i Trosa kommun vid eu-valet att våra topplaceringar i nästan alla undersökningar inte stämmer överens med vad väljarna sätter för betyg på rådande “regering” i kommunen.

Något att fundera över. Kan vi lugnt luta oss tillbaka och lita på att kommunen verkligen lever upp till topplaceringarna eller stiger vi likt Ikaros mot solen och har ett störtdyk att vänta?

Anna

20140630-063301-23581348.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.