Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Möt förbifartsormen i Trosa

20140707-062824-23304739.jpg

Trosa kommuns politiker talar med kluven tunga. I miljöundersökningar svarar man “bäst i klassen” på de flesta av frågorna samtidigt som man gör precis tvärtom, som svaren på enkätfrågorna, i den fysiska verkligheten.

Kommunen säger i senaste miljöenkäten för kommuner att man inte bebygger åkermark, grönområden i tätort eller skyddsvärd natur. Hur man definierar de nya områden man exploaterat de tre senaste åren, som frågan omfattade framgår inte.

Trosa förbifart kommer att ta både åkermark, grönområde i tätort och skyddsvärd natur i anspråk om projektet går politikernas väg.

Kommunen svarar i miljöenkäten på följande påstående:
Kommunen arbetar för att underlätta invånarnas delaktighet och öka medvetandegraden i kommunens miljöprojekt. SVAR: stämmer helt.

Trosa förbifart kommer att påverka kommunens miljö högst väsentligt och mycket få invånare känner ens till varken projektet eller konsekvenserna. De invånare som önskar folkomröstning om denna stora fråga får av ledande politiker ett enda stort oförstående om önskan att få frågan mer belyst före ett slutgiltigt beslut. De säger sig redan ha fattat rätt beslut.

Hur en sådan inställning UNDERLÄTTAR invånarnas delaktighet skulle någon behöva förklara för mig och antagligen även för andra.

Så förbifartsprojektet får vi så här långt se som en slug, opålitlig politisk orm, som lurar i vårt skyddsvärda landskap.

Läs mer om arbetet som Nätverket för folkomröstning Trosa förbifart bedriver här.

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.