Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

Till alla ni som arbetar ideellt

Tack alla ni, som arbetar ideellt för att på olika sätt “rädda världen”.

Vi må ha olika definition på hur vi räddar världen. Men grundförutsättningen i det ideella skiktet handlar om att utan egen vinning göra en insats för allas bästa. Att uppnå resultat som alla har glädje av, inte bara några få.

Att inte ställa sig in hos en särskilt utvald grupp och lova just den gruppen guld och gröna skogar (läs politiker).
Att inte kräva ekonomisk ersättning för sin tid eller annan motprestation för att arbeta. (läs entreprenörer och löntagare)
Att inte utesluta någon, som vill delta. (läs intoleranta)

Den ideella tanken bygger på att alla bidrar på det sätt de kan och har förmåga till kring det syfte som alla gemensamt arbetar för. Alla får delta på lika villkor.

Det kan handla om att skydda natur, sysselsätta barn och ungdom, ge äldre upplevelser de inte själva förmår anordna längre, hjälpa människor i nöd på olika sätt och många andra olika syften, som i grunden handlar om att göra världen aningen bättre att leva i.

Många små insatser gör skillnad varje dag även om det ideella arbetet säkert ibland kan kännas tungrott och belastande. Andra dagar lyfter just sådant arbete sinnet tack vare fina mänskliga resultat och uppskattningar, som kommer ur det ideella arbetet.

Så alla ni, som gör ideella insatser av olika slag, ge aldrig upp, vi behöver er och vi behöver alla lära oss att just göra ideella insatser, helst hela tiden 🙂

FÖR ATT RÄDDA VÄRLDEN OCH OSS SJÄLVA!

Undersökningar har faktiskt påvisat att när vi agerar medmänskligt mår vi bättre. Så att rädda världen på olika sätt kan alltså innebära rena hälsokuren!

Anna

20140726-134215-49335863.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.