oil paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, What ever

Äntligen regn/finally rain (2 000 sek)

20140803-111845-40725311.jpg

Så kom då äntligen ett ordentligt regn efter en lång torr extremvärmeperiod. Men regnet spolade inte bara spindeln bort utan möblerade förmodligen om en hel del av den mänskliga tillvaron också. Med regnet kom också ett extremt envist åskväder, som aldrig ville ge sig iväg.

Under denna sommar har vi kunnat uppleva extrema klimatfenomen. Algblomning, hög värme och nu kraftiga åskväder. Vad mer behöver vi för tecken för att slutligen begripa att vi faktiskt befinner oss mitt uppe i klimatförändringarna, som det inom vetenskapen råder unik konsensus kring.

Vi människor har påverkat klimatet i negativ riktning med våra skogskövlingar, miljöbelastande utsläpp och vår oförmåga att förstå att naturen räddar oss om vi behåller den frisk i vår närhet.
Men världen vaknade ändå en smula ur den aningslösa Törnrosasömnen i början av detta millenium när Al Gore började prata om En obekväm sanning. Vi kunde ännu göra något åt vår negativa påverkan, vi kunde ställa om vårt sätt att förbruka jordens natur.

Inom många områden har vi också gjort det med positiva resultat, dock inte i t ex Trosa kommun där man tror på asfaltering och mer bebyggelse av naturmarker ska rädda vår framtid.

Om ni upplevde den tidiga morgonens åskväder med kraftiga regnmassor, som sköljde över oss kanske ni funderar på hur väl ursprungsnaturen klarar att ta upp dessa vattenmassor och hur mycket mindre förmåga asfalt och bebyggelse har att ta hand om extremt stora vattenmängder.

De naturområden som omger våra tre tätorter i Trosa kommun fungerar som en grön livboj för oss. Den livbojen vill ledande politiker i kommunen ta bort. I framtiden kommer vi stå med vatten upp till knäna i tätorterna, vattenfyllda källare och vi får paddla oss fram i det som återstår av gatunätet.

Kanske låter det extremt, men även vi på norra delen jordklotet har gått in i en period där extrema vädersystem drar över våra områden. Klimatkatastrofer kommer att inträffa även här och inte bara i länder långt långt bort ifrån oss.

Stora politiker bygger inga monument över sig själva utan visar mod nog att styra bort från dåtidens exploateringspolitik och styra in på klimatsmarta inriktningar, som handlar om att bevara och förvalta, kanske till och med utöka de gröna livbojarnas livsviktiga betydelse för invånarna.

En sådan handling i sig innebär en mycket större och minnesvärd gärning än att bygga fysiska monument, såsom små politiker gör för att förstora sin självpåstådda goda gärning. Trosa förbifart med vidhängande exploatering av stora områden naturmarker visar tydligt exempel på monumentbyggande där förnuftet får stå tillbaka.

Låt oss hoppas att förbifarts-ivern bland Trosapolitikerna rinner av dem i tid. Låt oss hoppas att de vaknar och inser att vi lever i 2014 års klimat och inte 1980 års. Låt oss hoppas att de finner mod att sätta naturområdenas och invånarnas välbefinnande i första rum.

Än har vi tid att ställa om. Än har vi tid att repa mod att sätta ny modern kurs mot en hållbar småstadskommun, som ger eko långt utanför kommunens gränser.

Anna

Advertisement

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.