Digital paintings, drawings, What ever

Står du i vägen för dig själv/Do you block your self?

20140807-101417-36857394.jpg

Tänk alla de hinder vi upplever ibland. Vi skyller gärna på utomstående orsaker. Väder, vind, pengar, förutsättningar, tidstillgång, andra personer, gräset som är grönare på andra sidan och många andra välkända faktorer.

Men av alla de hinder vi skyller på, när vi förklarar för oss själva att vi inte kommer framåt, borde vi många gånger erkänna att vi själva står för det största hindret.

Det hinder vi bara själva kan lyfta bort. Lågt självförtroende, låg självkänsla, låg initiativförmåga, rädsla, ängslighet, oro inför vad andra ska tycka.

Vi borde strunta i alla de där hindren där några gånger om året och gör det vi vill göra. Egentligen. Pröva och se. Hur illa kan det gå? Det kanske istället lyfter oss och ger oss nya insikter och nytt mod.

I den här bilden har jag just låtit en person jobba som gränsvakt. Så länge den personen gör det mot sig själv kommer vi bara se skuggan av hen på andra sidan bommen som vill fram i ljuset där bakom vakten.

Lyft era egna bommar och gör gränsvakten inom er arbetslös, låt er kreativitet och ert mod flöda. Gör inga uppenbara dumheter, utan låt er inre övertygelse råda fritt några stunder mer än vad den gör annars.

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.