AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Valår 2014 i Trosa kommun

IMG_1870-3.JPG

Även i Trosa kommun har valrörelsen satt igång. Dock med underliga inriktningar, vilket givit upphov till dagens Trosateckning.

I Trosa ägnar sig de två största partierna åt det väljarna antagligen ser som ganska små frågor (badplats- och hamnplans-upprustning) och väjer undan för de stora frågorna (förbifart och exploatering), som kan påverka klimatet för all framtid i kommunen.

I Trosa axlar istället småpartierna ansvaret för den kanske allra största framtidsfrågan för Trosa kommun. Nämligen förbifartsfrågan.

Frågan handlar inte bara om ett vägbygge utan även om den inriktning kommunen skall ta i framtiden. Under många hundra år har kommunen levt gott på småstadskaraktären, vida hyllad, faktiskt världen över. Men nu har (S)Trosaalliansen fått för sig att kommunen skulle må ypperligt av att konvertera till Stockholmsförort och därmed överge småstadens kvaliteter med naturen runt knuten.

Kanske har de rätt att vi inte behöver vår natur, troligtvis har de fel. Problemet handlar egentligen om att de vägrar att släppa in invånarna i valet av den riktningen. De hävdar de förseglat förbifarten i en beslutsgång, som härrör ända från 2006, alltså tiden före vårt globala uppvaknande kring klimathoten. Samtidigt säger några partier att frågan inte alls har nått vägs ände utan går att påverka fortfarande.

På de här länkarna kan ni följa frågan om förbifarten:

Nätverket för folkomröstning om Trosa förbifart:
https://www.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

SN partibloggar:
S-bloggen, http://partibloggar.sn.se/trosas/2014/07/28/vagval/#comment-29
V-bloggen, http://partibloggar.sn.se/trosav/2014/08/17/nej-till-forbifart-trosa/

På nättidningen iTrosa kan ni också följa valfrågor i Trosa kommun i olika artiklar.
www.itrosa.se

Här på konstbloggen dyker det säkerligen upp fler Trosateckningar i samband med valet och förbifartsfrågan. Stay tuned!!!!

Anna

Om inledande teckning speglar aktuell valrörelse i Trosa, där storpartierna försöker sätta förstoringsglas på små frågor och skymmer de stora frågorna, så ser det antagligen inte mycket bättre ut i speglingen av den teckningen, se här:

IMG_1871-0.JPG

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.