AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Val i Trosa 2014 förbifart

Så här i valrörelsens tid har ni säkert sett partiernas valskyltar strösslade över landskap och innerstad. Sanningen i budskapen kan variera kraftigt, både utifrån den egna uppfattningen och den totala bilden.

Politiker vässar sin förmåga att säga en sak och just försöka låta mycket övertygande, sedan gör de något helt annat, ofta det motsatta i förhållande till vad de försöker övertyga oss väljare med i budskapsväg.

Förbifartsfrågan sätter verkligen det fenomenet i strålkastarljuset. (S)Trosaalliansen vill bygga en förbifart som äter upp stora delar av det område WWF hade med som en av tre naturpärlor i Sörmland i sin tävling kring skyddsvärd natur Svenska naturpärlor. Den tävlingen syftar till att fånga upp framtida kandidater till naturreservat-klassning.

I nästa andetag säger man sig vara rädd om naturen och att man lyssnar på invånarna. Men någon folkomröstning i förbifartsfrågan vill man inte ha.

Ekonomin i kommunen är mycket god hävdar nuvarande styre och slår sig för bröstet. Vi tar hand om helheten lovar man.

Man talar tystare eller inte alls om den ökade skuldbördan, som nu ligger på det dubbla mot snittet för kommuner per invånare ungefär.

Man vill inte alls tala om ansvaret för att vårt massmiljonprojekt Safiren ännu inte sett slutnotan trots att taxameter tickat förbi 120 miljoner kronor i ett projekt som från början skulle uppgå till ca en tredjedel av nu uppmätta kostnader. Man vill heller inte tala om tidigare projekt, som också vida överskridit budget.

Att pengar in till kommunen, som visar överskott på sista raden mycket handlar om förbrukning av naturmark talar man inte heller om.

Men hållbarhet, miljömål och god ekonomi talar man ändå om.

Vem ska man tro på? Det avgör vi väljare, vare sig politikerna vill det eller inte. På P4 Radio Sörmland kan ni höra en valdebatt från Trosa kvarn på den här länken.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5954578

Det sägs att den är värd att lyssna till. Jag har inte hunnit höra den själv ännu, men ska göra det före mitt beslut till valsedel i kommunvalet.

Tecknarverkstan i mitt huvud kom fram till att partierna i Trosa borde haft sådana här valskyltar i stället. Om de hade velat tala om sina verkliga mål med sin politik. De här skyltarna borde sitta i Hunga/Tureholmsområdet i Trosa.

Infart Väst har Trosaalliansen i all hast mitt i valrörelsen döpt om förbifart Trosa till av oklar anledning 😉

Anna

IMG_1875.JPG

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.