Time hunting

Time’s running out/Tiden rinner iväg (1 000 sek)

IMG_0971.JPG

In these times mankind are up against time. For some people time’s running fast. Too fast. In sickness and in health, in war, terror and even peace. We can not protect ourself against everything that threaten our lives. Sad enought. How do we deal with that fact? Time’s running out and sometimes we can do nothing about it. Frustrating.

Like thirst in desert we seek time instead of water in this picture. Maybe it’s just an illusion. Time. Or maybe time is playing mean games with us.

I dessa dagar har vi människor på jorden fullt upp att försöka matcha tidens motstånd. För många rinner tiden iväg mycket fort. För fort. I sjukdom och god hälsa, i krig, terror och till och med fred. Vi kan inte skydda oss mot allt som hotar våra levande liv. Sorgligt nog. Hur hanterar vi vår litenhet inför tiden och ödet? Tiden rinner iväg och ibland kan vi inte göra ett dugg åt det. Frustrerande.

Som långa torrvandringar i öknen söker vi tiden i denna bild. Kanske ser vi bara en hägring. Eller så spelar tiden oss fula spratt.

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.