Pastel paintings

Isbrytaren Anna/Icebreaker Anna (julpris 400 sek)

IMG_1587.JPG

Så här på Anna-dagen tycker jag att min pastelltavla av isbrytaren Anna passar bra.

Att döpa en isbrytare till Anna betraktar nog de med isbrytarkunnande som ett helgerån.
För mig handlar det dock om att leka med bokstäverna. Många av våra isbrytare har fyrbokstaviga namn. Atle, Oden, Frej, Ymer. Gudanamn från asatron.

Att döpa isbrytaren till Anna handlar också om att uppmana mig själv till att på olika sätt bryta is. Antingen fredligt upproriskt och ifrågasättande eller som utforskande av nya sätt att se på saker och frågor. Men även som medlare. Att bryta frostiga lägen mellan människor eller intressen.

Ha en fin Anna-dag och glöm inte att lägga lutfisken i blöt!

Renaming an icebreaker to Anna sees enough with those who knows a lot about icebreakers as a sacrilege.
For me, however, to play with the letters. Many of our icebreakers have four letter names. Atle, Odin, Frej, Ymer.

Renaming icebreaker to Anna is also about to call myself that in various ways to break ice. Either peacefully rebellious and questioning or exploration of new ways of looking at things and issues. But even as mediator. Breaking frosty modes between people or interests.

You can read more about swedish icebreakers on Sjöfartsverkets site.

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.