oil paintings

Tre vise människor/Three wise people (1000 sek)

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/5fa/36804312/files/2015/01/img_1283.jpg

Dagen till ära kommer här min oljemålning Tre vise människor.

Figurerna på bilden verkar ha fattat grejen. Storslagna vita vidder, solsken, skridskor på fötterna och packning för en heldag ute i naturens mäktiga rum av frid, oväntade upplevelser och frisk luft.

Ligger det inte is på sjöarna kan människan alltid ersätta skridskor mot skor och vandra på land i stället 🙂

Vitsen ligger i att besöka vårt ursprung – naturen och hoppas att den liksom i tidernas begynnelse än en gång kan ge oss energi och förhoppningsvis även lite större klokskap kring hur vi behöver naturen. Den behöver nämligen inte oss.

Titta gärna på denna filmsnutt och hör vad Moder natur har att säga:
Ett riktigt tankeväckande perspektiv.

Julia Roberts is Mother Nature — Nature Is Speaking http://natureisspeaking.org/mothernature.html

To mark the occasion, here is my oil painting Three wise men.

The figures in the picture seems to get the point. Magnificent white plains, sunshine, skates and packaging for a full day out in nature’s mighty place of peace, unexpected experiences and fresh air.

Is there no ice on the lakes, man can always replace skates against shoes and walk on land instead 🙂

The point is to visit our origin – nature and hope that, like the dawn of time can once again give us energy and hopefully a little bigger wisdom on how we need nature. It does on the other hand not need us.

Please look at this short video and hear what Mother Nature has to say:
A really thoughtful perspective.

Julia Roberts is Mother Nature — Nature Is Speaking http://natureisspeaking.org/mothernature.html

Have a great day!

Anna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.