Digital paintings, drawings, Trosa paintings/Trosamåleri

Skarvar på Snöholmen Trosa igen!

Trosa kommun kämpar på med vad man uppfattar som ett stort problem. Nämligen att skarvarna anlagt en koloni på Snöholmen i Trosa.

Väldigt lite reflektioner verkar kretsa kring det faktum att skarven kanske inte har så många andra ställen att hålla till på längre med anledning av att människan tagit allt större kustområden i anspråk till sina egna intressen.

Fokus ligger i stället på hur människan kan ta bort problemet man själv har formulerat som just ett problem. En rätt klassisk teknik av problemlösning. Ta bort det.

Så, Länsstyrelsen har givit Trosa kommun tillstånd att avhysa skarvarna från Snöholmen. Dock med förbehållet att inte störa några andra arter i sina skrämselaktiviteter.

Mer om detta kan ni läsa på www.itrosa.se där även min il-lustra-tion deltar.
Länk: http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s2417605182263963

Passa på att läsa de andra artiklarna på itrosa när ni ändå tittar in där, så får ni en nutidsrapport om vad som händer i Trosa i närtid.

Anna

IMG_2291

Advertisement

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.