Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

Do you do what you want to do/Gör du det du vill göra

Idag har jag målardag. Behöver måla färdigt tavlor till en utställning som jag har en dag nästa vecka. Jag mår bra av att måla, så trots att jag känner en viss stress över att hinna färdigt, känner jag samtidigt ett lugn när jag får måla. Den här text-teckningen uppmanar just till att göra det vi själva vill göra. lnte vad andra tycker att du ska göra. 

In Swedish, this text says DO YOU DO WHAT YOU WANT TO DO (not what others want you to do).

Today I have to finish some paintings for an exhibition next week. Feeling a little stressed at the moment, but when I’m painting I always feel calm. 

When I have the time I will draw this picture in English as well, but for no you have to cope with the Swedish version 😉

Hope that’s alright by you.

Anna

Do you do what you want! (?)

6 thoughts on “Do you do what you want to do/Gör du det du vill göra”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.