Earlier in the evening I saw something unusual along our on the middle of our small town Trosa in Sweden. Lots of orienteers ran along the Trosa River and in the alleys between the houses. I saw that they had set up orientation screens along both the river and along the streets. Very fun to see in the early summer evening.

Tidigare i kväll fick jag se något ovanligt längs vår å mitt inne i vår lilla stad Trosa i Sverige. Massor av orienterare sprang längs Trosaån och i gränderna mellan husen. Jag såg att de hade satt upp orienteringsskärmar längs både ån och längs gatorna. Väldigt kul att se i försommarkvällen.

Anna

  
  

Trosa river (or more like creek?)

Advertisements