Apple blossom/Äppelblom

Evening Fresh painting. Believe it or not. The apple tree outside my window inspired me to fill a green paper with pastel colors. I ended up in a fantasy landscape where the wind is trying to take the apple blossom leaves with them.

Kvällsfärsk målning. Tro det eller ej. Äppelträdet utanför mitt fönster inspirerade mig att fylla ett grönt papper med pastellfärger. Jag hamnade i ett fantasilandskap där vinden försöker ta äppelblomsbladen med sig.

Anna

  
  

23 comments on “Apple blossom/Äppelblom

  1. Pingback: Apple blossom/Äppelblom – Br Andrew's Muses

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s