For some years, they annual returns to the neighbor’s chimney. Builds a nest, lay eggs and incubates. When the eggs hatch, it takes a few weeks for the kids to venture down to the ground. The past two years, they have taken the gutter down. After that they live on the ground until they are ready to fly. The parents feed them all the time. They’re screaming and yelling at everyone passing people on the street to protect the kids.

Sedan några år tillbaka kommer de varje år tillbaka till grannens skorsten. Bygger bo, lägger ägg och ruvar. När äggen kläcks tar det några veckor för ungarna att våga sig ner på marken. De två senaste åren har de tagit stuprännan ner. Efter det lever de på marken tills de är flygfärdiga. Föräldrarna matar dem hela tiden. De skriker och gapar på alla förbipasserande människor på gatan för att skydda ungarna. 

Anna

  

Advertisements