I painted this painting with waterfall in mind. Imagine how a waterfall looks like before the water turns down the slope.
But the buyer to the painting exclaimed, no, but that’s my field outside the house.

Can you see anything more than a waterfall and a field in the picture?
Jag målade denna tavla med vattenfall i åtanke. Tänk er hur ett vattenfall ser ut före vattnet viker av nerför själva fallet.

Men köparen till tavlan utbrast, nej men det är ju min äng utanför huset.

Så nu föreställer tavlan en äng också.

Kan du se något mer än ett vattenfall och en äng i bilden?

Anna
  

Advertisements