What ever, Yellow fellows

Sail around the world/Segla jorden runt

I wonder if we bloggers are one of the round the world sailors. The digital globe offers many seas to sail on, many ports to stop by and lots of people to meet from all places.

We do not need Yachts and tons of equipment to take us around the globe. We need a computing device, a connection and a means of communication, such as image and / or text.

But, as the sailors, we also need an appetite for discovery, an interest in talking to strangers and courage to sail to the next port, and the next and the next.

For those of you who blogs from Europe and want to reach out into the world do you change the language to English in the settings for your blog. We fall within the rules of the restricted area code.
If I put Swedish language in the admin panel, I get only the Swedish blogs in my reader. Conversely, it means that my Swedish blog does not come up in other bloggers readers if they do not live in Sweden. The blogs I follow comes up regardless of country.

I discovered this phenomenon a few months ago and then changed the language settings and suddenly I could sail around the world!

I have stayed at many ports, returned and also found new places worth visiting.

I have a lot to learn and intends to sail around the world many times.

Thank you all, who are in this funny world. 

You make it worth sailing around in 😉
Jag funderar på om vi bloggare är något av jorden-runt-seglare. Det digitala jordklotet erbjuder många hav att segla på, många hamnar att stanna till vid och massor av människor att möta från världens alla platser.

Vi behöver inga stora båtar och tonvis med utrustning för att ta oss runt vårt jordklot. Vi behöver en datorenhet, en uppkoppling och ett kommunikationssätt, som t e x bild och/eller text.

Men, liksom världsomseglarna behöver även vi en upptäckarlust, ett intresse att prata med okända människor och ett mod att segla vidare till nästa hamn, och nästa, och nästa.

För er som bloggar från Europa och vill nå ut i världen behöver ni ändra språk till engelska under inställningar för er blogg. Vi omfattas nämligen av regler för restricted area code.

Om jag sätter svenska som språk i admin panelen får jag endast upp svenska bloggar i min läsare. Omvänt innebär det att min svenska blogg inte kommer upp i andra bloggares läsare om de inte bor i Sverige. De bloggar jag följer kommer upp oavsett land.

Jag upptäckte detta fenomen för några månader sedan och ändrade då språkinställningar och plötsligt kunde jag segla jorden runt!

Jag har stannat till i många hamnar, återvänt och dessutom funnit nya ställen, värda att besöka.

Jag har mycket kvar att lära och tänker segla runt, runt, runt, många varv runt jorden.

Tack alla ni som finns i denna roliga värld. Ni gör den värd att segla runt i 😉

Anna

 

Att segla jorden runt/Sailing around the world
 

9 thoughts on “Sail around the world/Segla jorden runt”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.