Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Homage to Ljunggren

20140324-190840.jpg

Vi har i Trosa sedan 1940-tal kunnat stoltsera med att kunna visa upp förlagorna till Reinhold Ljunggrens Trosamåleri. Vi har som hyllning till Ljunggren hävdat att vi kan återuppbygga Trosa efter hans målningar.

Men hur länge till kan vi rida på denne store konstnärs gärning för Trosa. Ärligt talat, hur många motiv kan ni idag återfinna IRL utifrån hans måleri från vistelsetiden i Trosa?

Vi måste rätt långt utanför tätort för att finna träden och ängarna med rätt bakgrund för att kunna påminna oss om Ljunggrens miljöer. Fantastiska sådana, om ni frågar mig 🙂

Det som ännu går att härleda till dessa klassiska Trosamålningar kanske vi ska försöka behålla. Ännu besöker många Trosa just för småskaligheten och kanske till och med Ljunggrens målerier från Trosatrakten.

Eller ska vi så här en bit in i tvåtusentalet lämna nittonhundratalet bakom oss och tänka förort och asfalt om Trosa istället? Förbifartsfrågan har blossat upp som en valfråga-kandidat av rang, låt oss fundera på vilken väg vi trivs bäst med att ta.

Här funderar en av Naturskyddsföreningens drivkrafter kring förbifarten, om ni vill läsa mer om det ämnet.

Jag har med hjälp av bivaxkritor gjort hyllningsmålningen ovan. I bakgrunden ser ni Trosa västra stadsfjärd och en bit av Snöholmen. Jag gillar Trosas naturscener när de antar Ljunggrensk gestalt.

Anna

6 thoughts on “Homage to Ljunggren”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.