BlackandWhite family, drawings, What ever

Skarv, varan och säl (500 sek/st)

20140709-061922-22762133.jpg

Vad har skarven gjort förutom att bara vara skarv?
Vi människor tycker att den kommer i för stora flockar, förstör öar och tar all fisk. Men vad har skarven gjort annat än att uppfylla just sin uppgift som skarv?
Vi människor har ett underligt perspektiv på våra med-arter i naturen. Vi tror att vi kommer i första hand och sedan får resten av allt levande rätta sig efter oss.
Om vi vänder på frågan, vad har vi gjort skarven? Den frågan vill vi antagligen inte ens höra svaret på.

I den här bilden har skarvens fjäderdräkt fått klädnypor i mönstret och kläder på tork. Om ni har sett skarven sitta ute i havsbandet på kobbarna i kvällssolen har ni också sett hur de breder ut vingarna för att torka dem efter dagens alla dyk.

20140709-062500-23100055.jpg

Sjömansvaranen tillhör antagligen en mycket ovanlig art i våra farvatten. Utom i fantasin då förstås. I den här bilden har varanen fått alla möjliga sjölivs-attribut. Kan ni hitta dem alla?

20140709-062635-23195979.jpg

Kanske har ni haft ynnesten att få se en säl i havsbandet. Den här sälen har dock en annorlunda teckning i pälsen, nämligen en sjöväderskarta.
Även om sälar allt oftare går att skåda i vår skärgård kommer den magiska känslan av se något unikt ändå varje gång den dyker upp med sitt huvud över vattenytan.

Ha nu vackra sommmardagar oavsett väderlek, vi behöver denna tid av ljus så väl för att sedan stå rustade inför vinterhalvårets mörkare årstid.

Anna

2 thoughts on “Skarv, varan och säl (500 sek/st)”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.