Everyone have the right to feel as safe as a kid holding the loving and protecting parents hands. Not just children but adults as well.

What if we all could feel totally safe. Totally trusting our family, friends, neighbours and strangers. I think we all somehow search for that total trust, that no one can hurt us and the world is not that terrifying as it can be those days.

What’s stopping us from giving all people this trust and safety?

 

Alla har rätt att känna sig så trygga, som barn som håller de kärleksfulla och skyddande föräldrar i händerna. Inte bara barn utan vuxna också.

Tänk om vi alla kunde känna oss helt säkra. Helt lita vår familj, vänner, grannar och främlingar. Jag tror att vi alla på något sätt söker efter den totala tilliten, att ingen kan skada oss och världen är inte så skrämmande som den kan vara dessa dagar.

Vad hindrar oss från att ge alla människor detta förtroende och denna säkerhet?

 

Anna

 

 

Hålla handen/Holding hands (sold)
Advertisements