För er som vill läsa mer om Trosa förbifart. Besök bloggen HållbarvägförTrosa.
For those of you who can read Swedish and wants to read about how to save Trosa nature, please visit the blog hallbarvagfortrosa 🙂

Hållbar väg för Trosa

Trosa kommun driver nu hårt på i frågan om en ny förbifart norr om Trosa tätort. Det kommer att kosta miljoner och innebära en kraftig påverkan på värdefull närnatur längs Trosaån vid Trosa tätort. Det är ingen byggnation som ligger i tiden direkt. Till och med storstäder försöker jobba för att minska bilismen, men politikerna i Trosa kommun verkar vilja profilera sig genom att satsa på ökad biltrafik. Natur läggs under asfalt och vi får sämre upplevelsevärden när vi rör oss längs Trosaåns dalgång. Nej, ingen vill nog egentligen ha den här förbifarten. När vi går i skogen så är det väl skönt att slippa så mycket buller som möjligt. En ljudmatta med trafikbrus är tröttande och negativt för vår hälsa, raka motsatsen till vad vistelse i naturen betyder för vår hälsa.

I samtal med trosabor så möts jag ofta av ovetskapen om att det skall byggas en förbifart. “Kommer…

View original post 218 more words

Advertisements