Trosa paintings/Trosamåleri, What ever, Yellow fellows

A consert evening

A concert evening in my town back in the old days when the place were a party place, though not always a good party place. But in my painting the place is for peaceful music and joy. Imagination comes in handy when reality isn’t enough.

En kvällskonsert vid gamla Edanö festplats i Trosa. Så här kunde Trosa ha sett ut idag om kommunen hade valt en mer kulturell naturnära inriktning. Stilla konserter nere vid vattnet under lummig trädgrönska.

Idag har man istället valt att bygga hus på platsen och placerat ön sopstation ungeför där. Fantasin råder en viss bot på sorgen om ett Trosa som kunde ha gjort kulturlivet blomstrande.

Anna

  

11 thoughts on “A consert evening”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.