Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin

Sign posts for life/vägskyltar för livet

2015/01/img_2199.jpg
Stop and think through/stanna upp och tänk igenom

2015/01/img_2200.jpg
Max speed/högsta tillåtna hastighet 5 km/h

2015/01/img_2201.jpg
Dream on/fortsätt att drömma

2015/01/img_2202.jpg
Use your brain/använd din hjärna

2015/01/img_2206.jpg
Take care of each other/ta hand om varandra

2015/01/img_2203.jpg
Let love flow from your purse instead of money/låt kärlek flöda från din börs istället för pengar

2015/01/img_2204.jpg
Sharks not allowed at the beach/hajförbud vid stranden (keeps the dolphins happy/gör delfinerna glada)

2015/01/img_2205.jpg
Warning for gamblers/varning för spelare

Hope you enjoy this little sign-tour.
Hoppas att skylt-turen har roat er.

Anna

10 thoughts on “Sign posts for life/vägskyltar för livet”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.