20140205-162537.jpg

This kind of signs do we need in life traffic. A mandatory sign urging us to waste with love.

When I think of the charitable love, which actually cost very much to squander. A kind word, a helpful gesture, an ear that listens, a hand that gives close for a while, or life-long commitment in a give and take, which constantly gives birth to new energy to even more love-waste;)

You choose how you want to waste with love.

A day with many smiles spread to another day in the same spirit, and yet another day and another day …

The all day makes the darker streets of life is easier to get around. Have you noticed that?

The more we voluntarily wasting with love and kindness all the more so we get back. If you do not meet the energy thieves, they can not help voluntarily waste at its worse.

But never mind them now, out and wasting love and kindness in everyday life;)

Turn upside down on the purse filled with hearts!

(The English text is partly google translated)

Sådana här vägskyltar behöver vi i livets trafik. En påbudskylt som uppmanar oss att slösa med kärlek.

Då tänker jag på den medmänskliga kärleken, som faktiskt kostar rätt lite att slösa med. Ett vänligt ord, en hjälpsam gest, ett öra som lyssnar, en hand som ger närhet en stund, eller livslånga åtaganden i ett givande och tagande, som ständigt föder ny energi till ännu mer kärleks-slöseri 😉

Ni väljer själva hur ni vill slösa med kärlek.

En dag med många leenden smittar av sig till ännu en dag i samma anda och ännu en dag och ännu en dag…
De alla dagarna gör att de mörkare stråken i livet går lättare att ta sig förbi. Har ni märkt det?

Ju mer vi frivilligt slösar med kärlek och vänlighet desto mer sådant får vi tillbaka. Om du inte träffar på energitjuvarna, de rår inte frivilligt slöseri på dessvärre.

Men strunt i dem nu, ut och slösa kärlek och vänlighet i vardagen 😉
Vänd upp och ner på börsen, som du har fylld med hjärtan!

Anna

Advertisements