To measure time. Can we actually measure time? Here I have drawn an hourglass, which will be measured. So it is possible to measure time 🙂

Att mäta tid. Kan vi egentligen mäta tid? Här har jag ritat ett timglas, som blir mätt. Så visst går det att mäta tid 🙂

Anna

Mäta tid/Measure tim (500 sek)
Advertisements