Nature miracles, Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

An enchanted evening

The year when our Crown Princess Victoria announced her engagement to aspiring Prince Daniel, I happened one evening to see something magical on the way home.

Along the roadside in the moonlight sat hundreds of frogs and looked in the same direction, everyone. As if they had gathered to be part of something big.

In light of the headlights I could see how they sat there like eager young aspiring princes, maybe they were waiting for his princess.

I just had to try and capture this magic meeting in a painting. I let the then hottest news in Sweden becoming a part of the painting. Our Crown Princess Victoria Bernadotte (KPVB) had found her Prince, The Right One (T.R.O Means faith in Swedish).

The other frogs get to sit there and wait their turn to turn into princes.

The other day a small frog welcomed me when I came home. It got me thinking about my frog painting.
En förtrollad kväll
Det år då vår Kronprinsessa Viktoria tillkännagav sin förlovning med blivande Prins Daniel råkade jag en kväll få se något magiskt på vägen hem.

Längs vägkanten i månljuset satt hundratals grodor och tittade i samma riktning allihopa. Som om de hade samlats för att vara med om något stort.

I ljuset av billyktorna kunde jag se hur de satt där som förväntansfulla små blivande prinsar, kanske väntade de på sin prinsessa.

Jag var bara tvungen att försöka fånga detta magiska möte i en målning. Jag lät den då hetaste nyheten i Sverige få bli en del av målningen. Vår Kronprinsessa Viktoria Bernadotte (KPVB) hade hittat sin prins, The Right One (T.R.O means faith in Swedish).

De andra grodorna får sitta kvar och vänta på sin tur att förvandlas till prinsar.

Här om dagen hälsade en liten groda mig välkommen när jag kom hem. Den fick mig att tänka på min grodmålning.

Anna

15 thoughts on “An enchanted evening”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.