One of my artist friends is a good cow painter. She gives her cows in the paintings names.

I once tried to paint a cow. But I cheated and painted only a half cow face. My no.1 cow!

What’s the name do you think? 

I don’t have a clue 🙂

Please help me if you want to.
En målarvän till mig brukar döpa de kor hon målar. Jag har en gång försökt att måla en ko, men jag fuskade och målade bara ett halvt ansikte på kon. Kon fick nummer ett som öronmärkning.

Kan ni hitta på ett namn åt denna ko?
Anna

  

Advertisements