What ever, Yellow fellows

Att göra skillnad/make difference

IMG_0185.JPG

This picture is about making peace by starting with ourselfs. We all have different ways to achieve this. To include not exclude. A challenge for us all.

Read more at http://goraskillnad.nu/. (Don’t know if there’s a english version, but check it ou, you might find english text)

Jag läste om ett intressant initiativ. En uppmaning att börja göra skillnad. Varje människa kan med små medel göra vägval bort ifrån eller till något i gemensam riktning. Ni kan läsa mer här på http://goraskillnad.nu/.
Den här bilden handlar just om att gräva där vi står. Att börja med sig själv och påverka sin närhet, som i sin tur kan starta en kedjereaktion eller ringar på vattnet som breder ut sig.

Skapa jämlikhet och peace fm mellan oss människor och även vår moder jord och därmed naturen.

Hur vi når dit har vi alla olika uppfattning om, men vi kan alla försöka på vårt eget vis att inkludera istället för att exkludera. En utmaning för oss alla tror jag.
Anna

6 thoughts on “Att göra skillnad/make difference”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.