IMG_0611.JPG

English text, see below Swedish text 🙂

Våra dagsljustimmar minskar i antal snabbt så här års. Ett vemodigt farväl till sommar och tidig höst, men istället kan vi kura skymning eller sätta oss med en vän eller fler under stjärnhimlen klara kvällar och nätter. Drömma oss bort lika oändligt långt som rymden sträcker sig i vårt medvetande. Vi kan sätta oss under stjärnhimlen i ensamhet också och ändå uppleva gemenskap. Gemenskap med alltet. Pröva får ni se.

Den här tavlan, som har hittat ett nytt hem, målade jag med pastellkritor efter just en stjärnkväll ute vid Lagnö gård. Där visar sig en mycket stor del av himlavalvet klara kvällar och nätter på ett sätt som inte går att uppleva inne i tätorter. Leve landsbygden! Där har vi fortfarande möjlighet att uppleva natur och naturligt ljus såsom stjärnor och månsken. Förtrollande om ni frågar mig 😉

Googletranslation:

Our daylight hours decreases the number quickly this time of year. A sad farewell to summer and early fall, but instead we can curl dusk, or sit with a friend or more under the starry sky clear evenings and nights. Dreaming us away as infinitely far as space extends our consciousness. We can put us under the starry sky in solitude also yet to experience community. Communion with the universe. Try and you will see.


This painting, which has found a new home, I painted with pastel crayons for just a stellar night out at Lagnö farm. Which proves a very large portion of the firmament clear evenings and nights in a manner that can not experience inside the urban areas. Long live the countryside! Where we still have the opportunity to experience nature and the natural light as the stars and moonlight. Enchanting if you ask me;)

Anna

Advertisements