Pastel paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

For love of Trosabygden 

20140315-131329.jpg

This is a google translation of a Swedish text.

A tribute painting to the Trosa Countryside I lived with for most of my life.

Amidst the landscape space, we humans and nature, shaped over many generations, three cities and protect the oasis, where we find spiritual rest and recreation through various activities.
A kind of initial central park with careful urban development around.

Hungaområdet, Trosaåns valley, Trostorp and Trosaland, Tureholm fields and forests.

Skiing lengthwise and crosswise, orienteering, cycling, walking, running, berry and mushroom picking, bird watching, canoeing, kayaking, rafting, recovery, adventures, picnics, outings, arts, crafts, culture, and even sports.

We deal with all sorts of outdoor activity in this oasis of natural silence, far from the urban environment noise and alarm. Here we get new powers and find our origin.

I have the traditional form allowed the churches to represent our towns because steeple can see each other across the greenery. I have borrowed features of Ljunggrens Vitalis school Painting, also as a tribute to the historic Trosa district. I’ve let our ring road between the localities forming a heart, as a sign of the unity resorts have with each other. In the bottom of the image is spreading urban bays out, at the conclusion of Trosa Creek, which runs through the heart. Edanö bridge continues out of the picture and Julaftonsfyr, a lighthouse in our archipelago, have got to come up with as a brand from the lake.

I sincerely hope that our trinity of varieties may continue to protect this nature in perpetuity, so that future citizens and visitors can feel the nature around the corner, find spiritual rest and gain strength from the birds singing, the wind playing with the trees, fresh air, nature very own silence and its ability to receive us humans just as we are with no obligation.

En hyllningstavla till den Trosabygd jag levt med i nästan hela mitt liv.

Mitt i det landskapsrum, som vi människor och naturen format under många generationer ligger tre orter och skyddar den oas, där vi finner själslig ro och rekreation genom olika aktiviteter.
En slags ursprunglig central park med försiktig stadsbebyggelse omkring.

Hungaområdet, Trosaåns dalgång, Trosatorp och Trosaland, Tureholmsfälten och skogarna.
Skidor på längden och tvären, orientering, cykel, promenad, löpning, bär-och svampplockning, fågelskådning, kanot, kajak, flottfärder, återhämtning, äventyr, picknick, utflykter,konst,hantverk,kultur, ja till och med sport.
Vi sysslar med allt möjligt av utekaraktär i denna oas av naturlig tystnad, långt ifrån stadsmiljöns buller och larm. Här kan vi hämta nya krafter och finna vårt ursprung.

Jag har på klassiskt vis låtit kyrkorna representera våra orter eftersom kyrktornen kan se varandra tvärs över grönskan. Jag har lånat drag av Ljunggrens Vitalismålning, också som en hyllning till den historiska Trosabygden. Jag har låtit vår ringled mellan orterna forma ett hjärta, som tecken på den samhörighet orterna har med varandra. I botten på bilden breder stadsfjärdarna ut sig, som avslutning på Trosaån, som löper genom hjärtat. Edanöbron fortsätter ut ur bilden och Julaftonsfyr har fått komma med som ett märke från sjön.

Jag hoppas innerligen att vår treenighet av orter får fortsätta att skydda denna friluftsoas i all framtid, så att även framtida Trosabygden-bor kan känna av naturen runt knuten, finna själslig ro och hämta styrka ur fågelsången, vindarnas lek med träden, frisk luft, naturens alldeles egna tystnad och dess förmåga att ta emot oss människor precis som vi är utan några krav.

Anna

17 thoughts on “For love of Trosabygden ”

  1. Anna your painting speaks more than your words. But your words are very eloquent and lovely too! I love it! ❤ 👍 💝 💞 💖

    Liked by 1 person

    1. Thank you, and you are right. My native language is art, then comes Swedish and the home made English 😉 💕💝❤️💜😍

      Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.