Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra

Infart västra Trosa bromsar byggplaner

One of my Save Trosa nature friends has written an excellent post about the madness in building a big road that will destroy our nature. Read the post if you think it’s madness to build new roads that we don’t need. Please visit his blog and give him likes and comments (if you should find the post worth liking 😉 The text is in Swedish, but maybe you can use some translate help like google or something 🙂
Anna

Hållbar väg för Trosa

SN 151010 - samråd infarten, roterad 12

Den 10 oktober 2015 skrev SN (Södermanlands Nyheter) att det första samrådet nu skall ske för Infart västra Trosa. En specifik vägdragning skall tas fram, 10 meter bred säger Trafikverkets projektledare Léni Maot. Hon tillägger att diken och slänter tillkommer och eventuellt en gång- och cykelbana. I sidoreportaget skriver SN “Medfinansierande projekt ligger på is”. Det är området Emils backe, ett område planlagt för 41 villor med ekologisk profil precis där den nya vägen skall påbörjas i väster, som är pausat. Och det är osäkert när nästa etapp dras igång säger exploatören till SN. Trosa kommuns exploateringschef är inte oroad av byggpausen och menar att det är naturligt att exploateringar går olika fort i olika skeden. Med finns flera aspekter som SN inte belyser i reportaget…

Infarten grusar den ekologiska visionen med Emils backe
Det bostadsområde som planeras för Emils backe bär på visionen om hus “i en vacker skogsbacke med vidsträckt…

View original post 514 more words

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.